AUDIO

Purpose audio utvecklar och producerar radio och poddar av hög kvalitet. Vår ambition är att fördjupa, förklara och berätta sådant du inte hör annars. Vi arbetar tillsammans med några av Sveriges främsta radiojournalister och ljudläggare.

 Vill du prata med oss om ljud? 

Kontakta info@thepurposestudio.se

PRODUKTIONER

Kvinnoliv - med Karin Björkegren Jones 

Format: Podcast

Kund: Karin Björkegren Jones

Uppdrag: Sprida kunskap om kvinnohälsa 

Utan min piller

Format: Podcast/radio 

Kund: Egen produktion i samarbete med Mona Abbasnejad

Uppdrag: Öka kunskapen om problem med att sätta ut antidepressiv medicin 

Vildvuxet - med Lisen Sundgren

Format: podcast

Kund: Lisen Sundgren

Uppdrag: Sprida kunskap om vad som är ätbart i naturen och skapa lust att laga utifrån det.

Hågkomstpodden

Format: Podcast

Kund: Forum för levande historia

Uppdrag: Ett samtal om hur man som lärare bäst förbereder sig själv och sina elever inför en studieresa till Förintelsens minnesplatser. Med Christer Mattson, Segerstedtinstitutet.