top of page
Process graphic.png
Vi jobbar  KOLLABORATIVT

Vi jobbar tillsammans med er för att definiera projektet, effekt, upplägg och tidslinjer.

Vi är  INKLUDERANDE

Vi skapar referensgrupper som är med och utvecklar från början av projektet. Och stämmer av med dem under hela produktionen. Genom hela projektet återkopplar vi till er och med målgruppen så att vi är säkra på att det vi skapar landar rätt och ger effekt.

RÄTT PERSONER I TEAMET
Vi tar in

Vare sig det handlar om manus, foto, klipp eller grafik, vid rätt tillfälle, för bästa effekt.

Vi är  pedagoger och  storytellers

Vi anstränger oss för att hitta berättelserna som inte hörs, berättelser som engagerar din publik, som gör ditt budskap minnesvärt och som provocerar tittare och lyssnare att agera.

Som pedagoger levererar vi ditt budskap på ett sätt som gör det värdefullt, lätt att förstå och ger effekt.

Vi vill  PÅVERKA SAMHÄLLET POSITIVT

Vi är trots allt The Purpose Studio. Det betyder att vi är djupt engagerade i ditt budskap. Vi producerar för att skapa effekt. Vi jobbar med att påverka beteenden, mäta resultat och samla in analyser, och vi bygger in resultatet i varje nytt projekt. 

Vi tror på det  
LIVSLÅNGA LÄRANDET

Det kommer alltid att finnas något nytt och inspirerande. Alltid komma ny teknik. Alltid finnas nya utmaningar att övervinna. Därför behöver vi inte bara vara livslånga lärare utan också livslånga elever. För det sista steget i varje projekt genomför vi en "post mortem". Vi reflekterar över och diskuterar vad som fungerade och vad som inte fungerade. Det är så vi lär oss. Och det är en viktig del av vår kontinuerliga förbättringsprocess.

 

Utvärdering och återkoppling av resultat och data ger lärande för utveckling av kommande projekt.

bottom of page